Prijevoz

Uz Mastercard ste na dobrom putu.

Spin city

Korisnici Mastercard i Maestro kartica dobivaju dupli broj bonus minuta za vožnju. Prilikom plaćanja registracijske naknade u iznosu od 49 kuna dobivaju 40 bonus minuta, a bonus minute dobivaju i pri kupnji paketa.

Posjetite stranicu partnera

PayDo

Aplikacija PayDo omogućava plaćanje parkinga u 10 gradova. Karticu možete koristiti za dopunu računa, plaćanje parkinga i dnevnih karata, a korisnici Mastercard® kartica će moći pohraniti karticu u aplikaciji za kasniju uporabu te ostvariti povrat 10% iznosa plaćenih satnih karti na račun.

Posjetite stranicu partnera

Eko taxi

Svakog utorka 70% popusta ostvaruju korisnici koji vožnju plate Mastercard® karticom kroz Eko taxi aplikaciju, a svaki dan vrijedi popust 20% na plaćanje Mastercard karticom kroz Eko taxi aplikaciju.

Posjetite stranicu naših partnera

Cammeo

Korisnici koji preuzmu Cammeo aplikacije ostvaruju do 40% popusta na prvu vožnju. 20% popusta očekuje svakog korisnika, a prvih 10.000 koji registriraju svoju Mastercard® karticu za plaćanje putem aplikacije očekuje još dodatnih 20% popusta.

Posjetite stranicu partnera