Skip to Content

Pri korištenju vaše Mastercard® kartice zaštićeni ste od prevara

Ne morate brinuti, vaša financijska institucija neće vas držati odgovornim za neautorizirane transakcije. Kao vlasnika Mastercard kartice, Nulta odgovornost vaš štiti prilikom svih vrsta transakcija: prilikom kupnje u fizičkoj ili internetskoj trgovini, preko telefona ili mobitela i na bankomatu. Kao vlasnik kartice, niste odgovorni za neautorizirane kupnje ako ste: 

  1. Koristili osnovne mjere opreza od krađe ili gubitka kartice
  2. Odmah ste prijavili gubitak kartice ili krađu financijskoj instituciji koja je izdala vašu karticu

Ako mislite da je došlo do neautoriziranog korištenja vašeg računa ili kartice, a poduzeli ste sve prethodno navedene korake, možete odahnuti. Štiti vas Mastercardova odredba Nulte odgovornosti. Za dodatnu zaštitu od neautoriziranih transakcija možete kontaktirajti vašu banku ili finacijsku instituciju. Napomena: Nulta odgovornost nije primjenjiva na sljedeće Mastercard kartice:  komercijalne kartice, neregistrirane prepaid kartice i poklon kartice. 

 

Što možete učiniti? 

Imate li pitanja o Nultoj odgovornosti ili sumnjate na neautorizirano korištenje vaše kartice, molimo vas odmah kontaktirajte banku ili financijsku instituciju koja je izdala vašu karticu.

Odredba stupa na snagu 17. listopada 2014.

Ako mjerodavno pravo nalaže veću odgovornost ili obvezu, primjenjuje se odredba mjerodavnog prava.