Skip to Content

Datum stupanja na snagu: 1/1/2020

Mastercard International Incorporated i njegova povezana društva (pod zajednickim nazivom, “Mastercard”) poštuju vašu privatnost.

Ova Globalna obavijest o privatnosti opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo, svrhu prikupljanja, stranke sa kojima ih možemo dijeliti, i mjere koje poduzimamo za zaštitu podataka. Isto tako, govori o vašim pravima i odabirima vezano za vaše osobne podatke te o nacinu na koji nas možete kontaktirati o našim praksama zaštite privatnosti.

Napominjemo da takoder djelujemo u ime i po uputama financijskih institucija, trgovaca i drugih partnera koji obraduju osobne podatke, ukljucujuci i obradu platnih transakcija. Molimo provjerite i njihova pravila privatnosti za više informacija u pogledu obrade vaših osobnih podataka u tom pogledu.

Naše prakse zaštite privatnosti se mogu razlikovati u zemljama u kojima poslujemo radi uskladivanja sa lokalnim praksama i zakonskim zahtjevima. Posebne obavijesti o privatnosti se mogu primijeniti na neke naše proizvode i usluge. Molimo posjetite web stranicu ili digitalni sadržaj odredenog proizvoda ili usluge da bi saznali više o našim praksama zaštite privatnosti i korištenja podataka vezano za proizvod ili uslugu.

TRUSTe TRUSTe


1. Osobni podaci koje možemo prikupljati

Izraz “osobni podaci” podrazumijeva sve podatke koji se odnose na identificirane osobe ili one koje se mogu identificirati. Moguce je da cemo prikupiti sljedece kategorije osobnih podataka:

 • Transakcijski podaci, kao što su broj osobnog racuna, naziv i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcije, i drugi podaci koje pružaju financijske institucije ili trgovci kada nastupamo u njihovo ime.
 • Podaci o proizvodima i uslugama, kao što su podaci o registraciji i placanju, te specificni podaci o programu, kada zatražite proizvode ili usluge izravno od nas, ili sudjelujete u marketinškim programima.
 • Web stranica, podaci o korištenju uredaja i mobilne aplikacije, te slicni podaci koji su prikupljeni automatskim nacinom, kao što su kolacici i slicne tehnologije.
 • Prijave za posao i povezani podaci kada se prijavljujete za posao kod nas.
 • Poslovni kontakt podaci kada radite za nekog od naših poslovnih partnera.

Za svrhu ove Globalne politike privatnosti, izraz “osobni podaci” podrazumijeva sve podatke koji se odnose na identificirane osobe ili one koje se mogu identificirati. Moguce je da cemo prikupiti razlicite vrste osobnih podataka koje se odnose na vas u dolje opisanim situacijama.

Osobni podaci koje primamo od financijskih institucija, trgovaca, i ostalih partnera vezano za Mastercard proizvode ili usluge

Kao izvršitelj platnih transakcija i pružatelj povezanih usluga, prikupljamo ogranicen broj podataka vezanih za vaše platne transakcije, kao što su broj osobnog racuna, ime i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcije. Još važnije, obicno ne trebamo niti prikupljamo ime vlasnika kartice ili druge kontakt podatke za potrebe izvršenja platnih transakcija.

Povrh toga, za odredene proizvode i usluge, vaše financijske institucije, trgovci sa kojima vršite transakciju ili drugi partneri nam mogu pružiti više podataka o vama, ili ih možemo izravno prikupiti od vas kako bismo vam pružili te proizvode ili usluge u njihovo ime, pružili podršku njihovom poslovanju ili izvršili radnje obrade u njihovo ime.

U gore navedenim slucajevima, mi nastupamo u ime i prema uputama financijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera koji djeluju kao voditelj zbirke osobnih podataka. Osim ako smo drukcije ovlašteni zakonom, mi cemo obraditi vaše osobne podatke za potrebe izvršenja platnih transakcija ili za svrhe ugovorene izmedu Mastercard-a i financijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera. Pregledajte njihova pravila o zaštiti podataka za više informacija vezanih za obradu vaših osobnih podataka.

Osobni podaci koje prikupljamo kada vam izravno pružamo Mastercard proizvode i usluge

Mastercard vam može izravno pružiti proizvode i usluge kao što su marketinški programi, nagradni programi, eWallets, pretplatne usluge, programi lokacijskih upozorenja, i alati za biometrijsku autentifikaciju. Za iskorištavanje pogodnosti jednog ili više od ovih proizvoda i usluga, možete nam izravno poslati podatke putem raznih nacina, ukljucujuci: (a) na našim web stranicama i digitalnim sredstvima, (b) odgovarajuci na marketinške i ostale poruke, (c) prijavom za Mastercard proizvode ili usluge, ili (d) kroz vaše sudjelovanje u ponudi, programu ili oglašavanju. Isto tako, možemo prikupljati osobne podatke o vama kroz vaše korištenje naših proizvoda ili usluga, od poduzeca koja koriste ili omogucavaju naše proizvode ili usluge, iz javno dostupnih izvora, ili od trecih strana s kojima suradujemo. Vaši osobni podaci nam mogu biti proslijedeni od vaših financijskih institucija, trgovaca, ili ostalih poslovnih partnera.

Dolje je priložen pregled vrste osobnih podataka koje možemo prikupljati vezano za programe koje vam izravno nudimo. Svaki program se razlikuje tako da, gdje je to primjenjivo, pregledajte relevantne obavijesti o zaštiti privatnosti za specificne programe kako bi dobili više informacija o korištenju vaših osobnih podataka za taj program.

 • Informacije o registraciji i placanju: Mogli bismo prikupljati vaše kontakt podatke (kao što su ime, adresa elektronicke pošte, broj telefona, adresa za naplatu i slanje), korisnicko ime i lozinka, starost, datum rodenja, spol, obiteljski status, jezicne preferencije, broj osobnog racuna, ime i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, datum prestanka važenja kartice i njen verifikacijski kod.
 • Informacije koje obradujemo kako bi vam omogucili program: Mogli bismo prikupljati vaše kontakt podatke (kao što su ime, adresa elektronicke pošte, broj telefona, adresa za naplatu i slanje), korisnicko ime i lozinka, starost, datum rodenja, spol, obiteljski status, jezicne preferencije, broj osobnog racuna, ime i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, datum prestanka važenja kartice i njen verifikacijski kod.
 • Ostale informacije koje odlucite pružiti: Možete odluciti pružiti ostale informacije, kao što su razlicite vrste sadržaja (npr. fotografije, clanci, komentari), kontakt podaci o prijateljima i drugim osobama za koje biste željeli da ih kontaktiramo, sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama ili kroz clanstvo sa trecim strankama, ili ostale informacije koje želite podijeliti sa nama.

Povrh toga, mogli bismo prikupljati ili koristiti osobne podatke za nadzor i sprjecavanje prijevara, upravljanje rizikom, rješavanje sporova i ostale povezane svrhe. Takve informacije mogu ukljucivati broj osobnog racuna, ime i lokaciju trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, IP adresu, pokazatelj o prijevarama, lokacijske podatke, detalje o trgovcu, kupljene stvari i informacije o sporovima. Za više informacija, kliknite ovdje.

Osobni podaci koje prikupljamo o vašoj interakciji sa Mastercard oglasima, web stranicama, aplikacijama i ostalim digitalnim sredstvima

Mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati odredene informacije o vama putem automatiziranih nacina kao što su kolacici i web-pratilice kada komunicirate sa našim oglasima, mobilnim aplikacijama, ili posjecujete naše web stranice, stranice ili ostala digitalna sredstva. Informacije koje prikupljamo na ovaj nacin mogu ukljucivati: IP adresu, vrstu pretraživaca, operativni sustav, identifikator mobilnih uredaja, geografsko podrucje, poveznice i informacije o radnjama koje su poduzete, ili komunikaciju sa našim digitalnim sredstvima. „Kolacic” je tekstualna datoteka koja je pohranjena na tvrdi disk racunala od strane web servera. „Web-pratilica”, poznata i kao Internetska oznaka, piksel oznaka ili GIF, je tehnologija koja nam pomaže identificirati pristup sadržaju ili posjetu.

Mi koristimo ove podatke kako bi poboljšali naše online proizvode i usluge tako što procjenjujemo koliko korisnika koriste naše online proizvode i usluge, koji sadržaj, proizvode i znacajke naših online proizvoda i usluga najviše zanimaju naše posjetitelje, koji tip ponude se svida našim potrošacima, te kako naši online proizvodi i usluge funkcioniraju sa tehnickog gledišta. Primjerice, možemo koristiti analiticke web usluge trecih strana na našim web stranicama i mobilnim aplikacijama, kao što je Adobe Omniture. Pružatelji analitickih usluga koji ih provode koriste tehnologije kao što su kolacici i web pratilice kako bi nam pomogli analizirati kako posjetitelji koriste naše web stranice i aplikacije.

Takoder, mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati informacije o vama vezano za naše marketinške aktivnosti, ukljucujuci ponude, nagradne igre, natjecaje i oglašavanje. Informacije koje se prikupljaju u ove svrhe mogu ukljucivati vaše kontakt podatke (npr. ime, poštanska adresa, poštanska adresa i adresa elektronicke pošte, broj telefona), elektronske podatke o identifikaciji (npr. korisnicko ime, lozinka, sigurnosna pitanja, IP adresa), kao i podatke prikupljene u kontekstu online marketinških programa (npr. osobne karakteristike, životne i potrošacke navike, interesi, lokacijski podaci te glasovni i slikovni snimci).

Mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati informacije o vama kako bi vam pružili sadržaj i oglase prilagodene vašim pojedinacnim interesima. Informacije koje su prikupljene u ove svrhe mogu ukljucivati detalje o stvarima poput odredenih stranica ili oglasa koje ste pregledali na našoj web stranici i aplikacijama kao i radnje koje ste poduzeli na istima.

Mi, naši pružatelji usluga i partneri možemo prikupljati odredene informacije o vama putem automatiziranih nacina, kao što su alati društvenih mreža, widgeti ili prikljucci (eng. plug-ins), kako biste se mogli povezati s vašim korisnickim racunima na društvenim mrežama. Ovi sadržaji mogu vam omoguciti pristup putem vašeg korisnickog racuna na društvenoj mreži, dijeljenje poveznice ili postavljanje objave izravno na društvenu mrežu. Prilikom posjete web stranici koja sadrži takve alate ili prikljucke (eng. plug-ins), društvena mreža ili drugi pružatelj usluge mogu saznati za vaš posjet. Medutim, vaše interakcije s takvim alatima uredene su pravilima privatnosti odgovarajucih društvenih mreža. S obzirom na to da nemamo utjecaj na nacin na koji trece strane postupaju s podacima, preporucamo vam pregledati njihova pravila privatnosti, uvjete korištenja i ugovore o licenciji (ako postoje). Za ostale pojedinosti, molimo vas pogledajte odjeljak 7. („Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama“) ove Globalne obavijesti o privatnosti.

Povrh toga, neki naši online proizvodi i usluge ukljucuju napredne tehnologije za sprjecavanje prijevara kao što su podaci o ponašanju, primjerice vrijeme tipkanja, mjerac ubrzanja, pomicanje položaja i pozicija miša.

Gdje se to zahtijeva prema primjenjivom zakonu, mi cemo tražiti vaš pristanak prije korištenja gore navedenih automatiziranih sredstava, kao i prije slanja marketinških poruka, prilagodenog sadržaja i oglašavanja.

Pregledajte odjeljak “Vaša prava i izbori” u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti kako bi saznali o vašim izborima.

Buduci da još uvijek ne postoji konsenzus o tome kako bi poduzeca trebala reagirati na mehanizme nepracenja bazirane na internetskoj tražilici (“DNT”), Mastercard trenutno ne reagira na takve DNT signale. Kako bi saznali više o signalima za pracenje pretraživanja i DNT, posjetite http://www.allaboutdnt.com.

Osobni podaci koje prikupljamo o vama kada se prijavljujete za posao kod nas

Ako se prijavljujete za posao u Mastercard-u, mi cemo prikupiti odredene osobne podatke iz vaše prijave za posao na našem portalu za poslove, kao što su vaši kontakt podaci (ukljucujuci ime, poštansku adresu, adresu elektronicke pošte i broj telefona), povijest zaposlenja, životopis, kontakt detalje vaših preporucitelja te sve ostale osobne podatke koje pošaljete skupa sa vašom prijavom.

Osobni podaci koje prikupljamo u kontekstu našeg poslovnog odnosa sa financijskim institucijama, trgovcima, i drugim subjektima koji suraduju sa Mastercard

Mogli bismo prikupiti osobne podatke od pojedinaca koji rade za nekog od naših poslovnih partnera (ukljucujuci financijske institucije, trgovce, klijente, dobavljace, prodavatelje, i druge partnere), kao što su ime, naziv posla, odjel i naziv organizacije, adresa poslovne elektronske pošte i poštanska adresa, broj poslovnog telefona, odgovori na sigurnosna pitanja, sigurnosne lozinke i ostale potvrde. Mogli bismo koristiti ove podatke kako bi izravno pružili proizvode i usluge financijskim institucijama, korporativnim klijentima, trgovcima, potrošacima, i partnerima, radi upravljanja našim poslovnim odnosima i financijskim izvještajima, za razvoj franšize i ispravnost, u marketinške svrhe i radi pridržavanja primjenjivog zakona, kao i u racunovodstvene, revizijske i naplatne svrhe.

Sažetak pregleda

2.Nacin korištenja vaših osobnih podataka

Mogli bismo koristiti vaše osobne podatke za:

 • Izvršenje vaših platnih transakcija.
 • Zaštitu od prijevara i njihovo sprjecavanje, te zaštitu od ostalih zakonskih ili informacijsko sigurnosnih rizika.
 • Povezivanje i rješavanja sporova u sklopu naših Open Banking rješenja.
 • Pružanje proizvoda i usluga i komunikaciju o istima, a koji se nude od strane Mastercard-a, financijskih institucija, trgovaca i partnera.
 • Pružanje personaliziranih usluga i preporuka.
 • Funkcioniranje, procjenu i poboljšanje našeg poslovanja, ukljucujuci šifriranje i analizu podataka.
 • Obradu vaše prijave za posao.
 • Druge svrhe o kojima cemo vas obavijestiti u trenutku prikupljanja podataka, odnosno u skladu sa zakonskim ovlaštenjima ili zakonskim zahtjevima.
 • Generiranje anonimiziranih i agregiranih podataka radi stjecanja zakljucaka potrebnih za savjetovanje Mastercard potrošaca i partnera o obrascima potrošnje, prijevarama i drugim trendovima.
 • Informiranje o vama, ukljucujuci vaše preferencije ili druge osobine. Prema tako izvedenim zakljuccima odnosimo se kao prema osobnim podacima, kada je to propisano primjenjivim pravom.

U slucajevima kada je to propisano primjenjivim pravom , vaše osobne podatke cemo koristiti iskljucivo uz vaš pristanak, onda kada je to potrebno da vam se pruže proizvodi i usluge, kako bi udovoljili zakonskim obavezama, ili kada postoji legitiman i prevladavajuci interes koji nužno zahtijeva korištenje tih podataka.

Osobne podatke koje o vama prikupimo možemo koristiti u niže navedene svrhe. Ovisno o državi u kojoj se nalazite, obradivat cemo vaše osobne podatke samo kada za to imamo pravnu osnovu, kako je navedeno niže:

  Aktivnost obrade

Pravna osnova za obradu (gdje je to potrebno u skladu s primjenjivim pravom)

 • Izvršenje vaših platnih transakcija (ukljucujuci autorizaciju, davanje odobrenja, povrat sredstava te ostale radnje koje se ticu rješavanja sporova).

  U vecini slucajeva, vaše platne transakcije izvršavamo kao izvršitelj u ime vaših financijskih institucija, trgovaca i ostalih partnera koji djeluju kao voditelji obrade. Kada djelujemo kao izvršitelj, voditelji obrade odgovorni su osigurati da postoji pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka. Za više informacija o obradi vaših osobnih podataka u tom kontekstu, molimo vas da pregledate pravila privatnosti pojedinog voditelja obrade.

  U ogranicenim slucajevima (npr. povrat sredstava), možemo izvršiti vaše platne transakcije kao voditelj obrade, pod sljedecim uvjetima:

 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama.
 • Zaštita od i sprjecavanje prijevara, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih obveza, upravljanje izloženošcu riziku i kvalitetom franšize u odnosu na cjelovitost i sigurnost naših platnih mreža.

  Kada obradujemo osobne podatke u svrhu sprjecavanja prijevara, možemo postupati kao voditelj obrade ili kao izvršitelj. Kada djelujemo kao voditelj obrade, oslanjamo se na jednu od sljedecih pravnih osnova:

 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu zaštite od prijevare i upravljanja izloženošcu riziku.
 • Za više informacija o radnjama koje poduzimamo u svrhu sprjecavanja prijevara i nadzora, molimo vas da pregledate našu Obavijest o sprjecavanju prijevare i sigurnosti.

 • Povezivanje i rješavanje sporova u sklopu naših Open Banking rješenja.

  U vecini slucajeva, naša Open Banking rješenja pružamo kao izvršitelj u ime vaših pružatelja usluga, trgovaca i drugih partnera koji djeluju kao voditelji obrade podataka. Kada djelujemo kao izvršitelj, voditelji obrade odgovorni su osigurati da postoji pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka. Za više informacija o obradi vaših osobnih podataka u tom kontekstu, molimo vas da pregledate pravila privatnosti pojedinog voditelja obrade.

  U ogranicenim slucajevima, vaše osobne podatke prikupljene u kontekstu naših Open Banking rješenja obradujemo kao voditelj obrade, pod sljedecim uvjetima:

 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u takve svrhe (npr. otkrivanje opasnosti prijevare ili rješavanje sporova).
 • Za više informacija o našim aktivnostima na podrucju Open Banking-a, molimo vas da pregledate našu Obavijest o privatnosti pri Open Banking-u.

 • Otvaranje i upravljanje svim racunima koje imate kod nas, provjera vašeg identiteta, pružanje naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu otvaranja i upravljanja racunima, utvrdivanja vašeg identiteta te odgovaranja na vaše upite.
 • Pružanje, upravljanje i komuniciranje s vama o našim proizvodima, uslugama, ponudama, programima i promocijama Mastercard-a, financijskih institucija, trgovaca i partnera (ukljucujuci nagradne igre i druge vrste natjecanja te sve ostale marketinške aktivnosti).
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu pružanja proizvoda i usluga.
 • Upravljanje našim odnosima s potrošacima, dobavljacima i prodavateljima, ukljucujuci radi stvaranja i objavljivanja poslovnih imenika (koju mogu ukljucivati podatke o poslovnim kontaktima).
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu upravljanja našim odnosima s potrošacima, dobavljacima ili prodavateljima.
 • Vodenje, procjena i poboljšanje našeg poslovanja (ukljucujuci razvoj novih proizvoda i usluga); utvrdivanje ucinkovitosti i optimizacija našeg oglašavanja; analiza naših proizvoda, usluga, web stranica, mobilnih aplikacija i svih drugih digitalnih sredstava u svrhu poboljšanja njihovog funkcioniranja; analiza i usporedba pristupa koji prema potrošnji zauzimaju potrošaci koji su se prijavili za naš marketinški program (kao što je Priceless Specials), u svrhu razumijevanja i poboljšanja ucinkovitosti programa.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu vodenja, procjene i poboljšanja naših proizvoda ili usluga.
 • Provodenje postupaka dubinskog pregleda, racunovodstvenih, revizorskih, obracunskih, nagodbenih i naplatnih radnji.
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu provodenja postupka dubinskog pregleda, obracunskih, nagodbenih i naplatnih radnji.
 • Pružanje personaliziranih usluga i preporuka. Primjerice, možemo koristiti vaše osobne podatke kao što su vaša adresa elektronicke pošte i vaša interakcija s našom web stranicom radi analize vaših preferencija, interesa i ponašanja u svrhu odlucivanja o pružanju sadržaja prilagodenog vama, kao i najrelevantnijih ponuda, preporuka i e-mail komunikacije u vezi odredenih proizvoda Mastercard-a, financijskih institucija, trgovaca i partnera.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu pružanja personaliziranih usluga i preporuka.
 • Anonimizacija osobnih podataka te priprema i dostavljanje izvještaja s agregiranim podacima koji prikazuju anonimizirane podatke (ukljucujuci kompilacije, analize, analiticke i prognosticke modele i pravila i druga agregirana izvješca) u svrhu savjetovanja financijskih institucija, trgovaca i drugih potrošaca i partnera u vezi prošlih i potencijalnih buducih obrazaca potrošnje, prijevare i stjecanja drugih zakljucaka iz ovih podataka.
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu anonimizacije osobnih podataka te pripreme i dostavljanja izvještaja s agregiranim podacima.
 • Procjena vaše zainteresiranosti za zapošljavanje i kontaktiranje u vezi moguceg zapošljavanja u Mastercard-u.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu procjene vaše zainteresiranosti za zapošljavanje te kontaktiranje u vezi moguceg zapošljavanja.
 • Provedba naših Uvjeta korištenjaili prema potrebi u svrhu ustanovljenja, provedbe i obrane prava.
 • Obrada je nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora kojeg ste ugovorna strana; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu provedbe naših Uvjeta korištenja te ustanovljenja, provedbe i obrane prava.
 • Prema zahtjevima u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, ukljucujuci u svrhu uskladivanja sa „Know your Customer“ zahtjevima, sprjecavanja pranja novca, suzbijanja korupcije i poštivanja izrecenih zaštitnih mjera, ili sukladno nalozima suda, tijela kaznenog ili prekršajnog progona ili tijela s javnim ovlastima koja imaju ili tvrde da imaju nadležnost nad Mastercard-om ili Mastercard podružnicama.
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu udovoljavanja zahtjevima sudskog postupka, tijela kaznenog ili prekršajnog progona ili tijela s javnim ovlastima.
  • Uskladivanje s ustaljenim poslovnim praksama i našim pravilima.
 • Dali ste pristanak na korištenje vaših osobnih podataka; ili
 • Obrada je nužna za osiguranje uskladenosti sa zakonskim ili drugim regulatornim obvezama; ili
 • Mi, ili treca strana, imamo legitiman interes za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu uskladivanja s ustaljenim poslovnim praksama i našim pravilima.
  • U ostale svrhe za koje cemo pružiti posebnu obavijest u vrijeme prikupljanja podataka.

  Molimo vas da pregledate Posebnu obavijest o privatnosti u vrijeme prikupljanja podataka.


  U slucajevima u kojima je to nužno prema primjenjivom pravu, proveli smo test razmjernosti za obradu podataka na temelju našeg legitimnog interesa ili legitimnog interesa trece strane u svrhu osiguranja da takav legitiman interes nije nerazmjeran vašim interesima, temeljnim pravima i slobodama. Za više informacija o provodenju testa razmjernosti, možete nas kontaktirati kako je navedeno niže u odjeljku „Kako nas možete kontaktirati“.

  Necemo od vas tražiti odluke koje se baziraju iskljucivo na automatiziranoj obradi podataka a koje proizvode zakonske ucinke koji vas se ticu ili znacajno utjecu na vas, osim ako ste eksplicitno pristali na obradu, kada je obrada nužna za sklapanje ili provedbu ugovora izmedu vas i Mastercard-a, ili pak kada se od nas zakonski zahtijeva da koristimo vaše osobne podatke na ovaj nacin, primjerice kod sprjecavanja prijevara.

  Ako nam pružite bilo kakve informacije ili materijale koji se odnose na druge pojedince, vi morate osigurati da je dijeljenje sa nama i naša daljnja uporaba, na nacin na koji vam je to opisano povremeno, u skladu sa primjenjivim zakonom, tako da biste primjerice morali uredno obavijestiti tog pojedinca o obradi njezinih/njegovih osobnih podataka te dobiti njezin/njegov pristanak, po potrebi i prema primjenjivom zakonu.

  Sažetak pregleda

  3. Nacin dijeljenja vaših osobnih podataka

  Moguce je da cemo dijeliti osobne podatke sa:

  • Mastercard sjedištem u Sjedinjenim Americkim Državama, našim podružnicama i drugim subjektima unutar Mastercard grupe poduzeca.
  • Pružateljima usluga koji nastupaju u naše ime.
  • Drugim akterima u platnom sustavu, ukljucujuci financijske institucije i trgovce.
  • Drugim sudionicima u sustavu Open Banking-a, ukljucujuci financijske institucije, trgovce i trece strane.
  • Trecim stranama u svrhu nadzora i sprjecavanja prijevara, ili zbog drugih svrha zahtijevanih zakonom.
  • Trecim stranama cije sadržaje koristite u kombinaciji sa našim proizvodima i uslugama ili uz vaš pristanak.
  • Ostalim subjektima kako je zahtijevano prema primjenjivim zakonima ili u slucaju prodaje ili prijenosa našeg poslovanja ili imovine.

  Mi ne objavljujemo osobne podatke koje prikupljamo o vama, osim kako je opisano u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, kako je pojašnjeno tijekom prikupljanja podataka, ili kako je opisano u našoj obavijesti o zaštiti privatnosti koja se tice pojedinog programa. Osobne podatke koje o vama prikupljamo ne prodajemo, u skladu s kalifornijskim Zakonom o zaštiti privatnosti potrošaca (California Consumer Privacy Act).

  Mi prenosimo osobne podatke globalno unutar Mastercard grupe povezanih poduzeca u skladu sa stavkama iz ove Globalne obavijesti o privatnosti ili kako je pojašnjeno tijekom prikupljanja podataka. Ako se nalazite u jednoj od zemalja Europskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj, mi cemo transferirati vaše osobne podatke u skladu sa obvezujucim korporativnim pravilima Mastercard-a koja su dostupna ovdje.

  Moguce je da cemo dijeliti osobne podatke sa:

  • Financijskim institucijama i drugim subjektima koji izdaju platne kartice ili trgovcima radi obrade platežnih transakcija i obavljanja ostalih radnji koje vi zatražite.
  • Subjektima koji suraduju sa Mastercard-om ili pomažu Mastercard u pružanju proizvoda i usluga, ukljucujuci usluge Open Banking-a, kao što su nadzor i sprjecavanje prijevara te usluge identifikacije trecih strana, kako bi se osigurala sigurnost transakcija i našeg sustava obrade placanja.
  • Kada nastupamo kao pružatelj usluga za trece strane i pružamo im osobne podatke koje obradujemo u njihovo ime.
  • Sa našim pružateljima usluga koji pružaju usluge u naše ime u svrhe opisane u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti (ili u obavijesti o zaštiti privatnosti koja se tice programa). Mi ugovorno zahtijevamo od ovih pružatelja usluga da obraduju osobne podatke prema našim uputama i kako je potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa primjenjivim zakonom. Isto tako, od njih tražimo da se brinu o sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koje obraduju u naše ime tako što ce primijeniti primjerene tehnicke i organizacijske sigurnosne mjere i obavezati na povjerljivost zaposlenike koji obraduju osobne podatke.
  • Trecim stranama ciji sadržaj (npr. kolacici, widgeti, prikljucci (eng. plug-ins) trecih strana) je integriran u naše proizvode i usluge. Za ostale pojedinosti, molimo vas pogledajte Odjeljak 7. („Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama“) ove Globalne obavijesti o privatnosti.
  • S društvenim mrežama kada se izravno povežete s njima. Za ostale pojedinosti, molimo vas pogledajte Odjeljak 7. („Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama“) ove Globalne obavijesti o privatnosti.
  • S ostalim trecim stranama, uz vaš pristanak.
  • Kako je zahtijevano prema primjenjivom zakonu ili zakonskom propisu, ili kada smatramo da je objavljivanje nužno za zaštitu vitalnih interesa pojedinaca, za provodenje naših Uvjeta korištenja , sprjecavanje nanošenja štete ili financijskog gubitka Mastercard-u, ili vezano za istragu oko potencijalne ili pocinjene radnje prijevare ili ilegalne aktivnosti.
  • U slucaju ako prodamo ili transferiramo cijeli ili dio našeg poslovanja ili imovine. Ako dode do takve prodaje ili transfera, uložiti cemo razumne napore da uskladimo ponašanje prijenosnika osobnih podataka koje ste nam dali sa nacinom koji je u skladu sa našom Globalnom obavijesti o privatnosti. Nakon prodaje ili transfera, možete kontaktirati subjekt kojem smo transferirali vaše osobne podatke vezano za sve upite koji se ticu obrade tih podataka.

  Sažetak pregleda

  4.Vaša prava i odabiri

  Zavisno od zemlje u kojoj se nalazite, mogli biste imati pravo na ili izbor da:

  • Odjavu iz odredenih vrsta prikupljanja ili korištenja vaših osobnih podataka, kao što su kolacici i slicne tehnologije, korištenje vaših osobnih podataka u marketinške svrhe, i anonimizaciju vaših osobnih podataka za njihovu analizu
  • Pristup vašim osobnim podacima, njihovo ispravljanje, ogranicavanje ili protivljenje njihovoj obradi, ili zatražiti njihovo brisanje ili anonimizaciju.
  • Primanje osobnih podataka koje ste nam dali radi njihova prijenosa drugim poduzecima.
  • Povlacenje danog pristanka.
  • Gdje je primjenjivo, uložiti žalbu nadležnom tijelu.

  Vaša prava možete iskoristiti na Mastercard portalu “My Data Center”. Takoder, možete podnijeti zahtjev na nacin opisan u dolje priloženom odjeljku “Kako nas možete kontaktirati”.

  Vi imate odredena prava koja se ticu vaših osobnih podataka koje mi zadržavamo, izbora koje osobne podatke prikupljamo o vama, kako ih koristimo, te nacina komunikacije sa vama.

  Ako se nalazite u Kaliforniji, necemo vam uskratiti, naplatiti razlicitu cijenu niti pružiti razlicitu kvalitetu u odnosu na proizvode i usluge ako odlucite koristiti ova prava, osim kada je drugacija cijena ili razina kvalitete proizvoda ili usluga u razumnoj mjeri povezana s vrijednošcu podataka koje smo od vas primili. U nekim slucajevima, možda vam necemo moci pružiti proizvode ili usluge koje ste zatražili ako odlucite koristiti odredena prava.

  Možete izabrati:

  • Da ne pružite osobne podatke Mastercard-u tako što cete se suzdržati od obavljanja platnih transakcija ili slanja osobnih podataka izravno k nama. Kada prikupljamo od vas osobne podatke, mi cemo naznaciti jeli i zašto je nužno da nam ih pružite, kao i posljedice necinjenja istoga. Ako ne date osobne podatke, necete imati pristup svim pogodnostima Mastercard proizvoda ili usluga, i mi vam ih necemo moci pružiti ako su ti podaci nužni da bi to mogli uciniti, ili ako se od nas zakonski zahtijeva prikupljanje podataka kao preduvjet za pružanje ovih proizvoda ili usluga.
  • Za odjavu iz prikupljanja i korištenja odredenih podataka koje prikupljamo o vama automatskim putem prilikom vaše posjete našim web stranicama ili tijekom korištenja naših aplikacija. U odredenim jurisdikcijama, možete iskoristiti vaš izbor na korištenje kolacica i slicnih tehnologija pomocu alata za pristanak na korištenje kolacica koji se nalazi u donjem desnom kutu na Mastercard web stranicama. Vaš pretraživac vam može reci kako biti obaviješten o i odjaviti se od odredenih vrsta kolacica koji se nalaze na vašem uredaju. Znajte da bez odredenih kolacica možda necete moci koristiti sve sadržaje na našim web stranicama, aplikacijama ili online uslugama.
  • Za odjavu iz prikupljanja i korištenja odredenih podataka koje prikupljamo o vama automatskim putem prilikom vaše posjete web stranicama trecih strana i komunikacije sa našim oglasima. Mi možemo koristiti pružatelje usluga za postavljanje oglasa na web stranicama trecih strana. Ovi oglasi mogu biti prilagodeni i postavljeni na osnovu korištenja podataka koje smo mi i naši partneri prikupili na našim web stranicama i aplikacijama. Povrh toga, neki naši pružatelji usluga i partneri mogu prikupljati podatke o vašim online aktivnostima u odredenom razdoblju i na web stranicama trecih strana kako bi prilagodili i postavili ove oglase. Mastercard oglasi su ponekad objavljeni sa ikonama koje pomažu potrošacima da (a) saznaju više o tome kako se njihovi podaci koriste i (b) iskoriste pravo na izbor koji imaju a tice se korištenja njihovih podataka. Molimo kliknite ovdje ili, gdje je primjenjivo, na ikonu na našim oglasima kako bi saznali o vašoj mogucnosti za odjavu ili ogranicenje korištenja vaše uporabe pretraživaca za svrhe oglašavanja.
  • Kako bi nam rekli da vam ne šaljemo marketinške poruke putem elektronicke pošte tako što cete kliknuti na poveznicu za odjavu u poruci koju primite od nas ili kontaktiranjem na dolje navedeni nacin. Možete se odjaviti od primanja Mastercard marketinških poruka putem elektronicke pošte tako što cete kliknuti ovdje.
  • Iskljuciti anonimizaciju vaših osobnih podataka tijekom njihove analize kliknite ovdje.

  Ovisno u kojoj se državi nalazite , možete imati pravo na:

  • traženje pristupa i primanje informacija o vašim osobnim podacima koje zadržavamo, ažuriranje i ispravljanje netocnosti u vašim osobnim podacima, ogranicavanje ili protivljenje obradi vaših osobnih podataka, šifriranje ili brisanje podataka prema potrebi, ili korištenje vašeg prava na prijenos podataka radi jednostavnog transfera vaših osobnih podataka drugom poduzecu. Povrh toga, možete imati pravo na ulaganje žalbe nadležnom tijelu, bilo u zemlji vašeg prebivališta, radnog mjesta ili tamo gdje se incident dogodio.
  • Povlacenje svih pristanaka koje ste prethodno dali vezano za obradu vaših osobnih podataka, u bilo koje vrijeme i besplatno. Uvažiti cemo vaše preferencije od tog trenutka nadalje i to nece utjecati na zakonitost obrade prije povlacenja pristanka.

  YMožete se odjaviti iz odredenih vrsta obrade vaših osobnih podataka, primjerice putem naše odjavne web stranice.

  U nekim okolnostima ova prava mogu biti ogranicena lokalnim zakonima.

  Kako biste ažurirali vaše preferencije, zatražili od nas da uklonimo vaše podatke sa naših popisa za slanje poruka, ili podnijeli zahtjev za korištenje vaših prava prema primjenjivom zakonu, kontaktirajte nas na nacin naveden u dolje priloženom odjeljku "Kako nas možete kontaktirati".

  “ Razvili smo Mastercard-ov My Data Center” portal kako bi jednostavnije iskoristili vaša prava.

  Ako ne ispunimo vaša ocekivanja u pogledu obrade vaših osobnih podataka ili ako želite uložiti žalbu na našu praksu zaštite privatnosti, recite nam o tome jer cemo tako dobiti priliku riješiti problem. Kako bismo vam pomogli oko vašeg zahtjeva, molimo dajte nam sve detalje vezano za problem. Trudimo se pregledati i odgovoriti na sve žalbe u primjerenom roku i sukladno zahtjevima primjenjivog zakona

  Za više informacija o APEC certifikaciji i pristupu rješavanja sporova, molimo vas kliknite na TRUSTe žig.

  Sažetak pregleda

  5. Prijenosi podataka

  Mastercard posluje globalno. Moguce je da cemo transferirati vaše osobne podatke u Sjedinjene Americke Države i druge zemlje koje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvotno dali podatke, ali cemo zaštiti vaše osobne podatke u skladu sa ovom Globalnom obavijesti o privatnosti, ili na drugi nacin kako vam je to priopceno.

  Ako se nalazite u zemljama Europskoga gospodarskog prostora, mi cemo obradivati vaše osobne podatke u skladu s našim obvezujucim korporacijskim pravilima i drugim mehanizmima za prijenos podataka.

  Mastercard pravila privatnosti opisana u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, su uskladena s APEC Sustavom Prekogranicnih Pravila o Privatnosti. APEC CBPR sustav pruža okvir za organizacije kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka koji se prenose izmedu gospodarstava unutar APEC-a Više informacija o APEC okviru možete pronaci ovdje.

  Mastercard posluje globalno. Moguce je da cemo transferirati osobne podatke koje prikupljamo o vama primaocima u drugim zemljama izvan vaše, ukljucujuci Sjedinjene Americke Države, gdje je naše sjedište. Ove zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvotno dali podatke. Kada transferiramo vaše osobne podatke u druge zemlje, štititi cemo ih na nacin koji je opisan u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, ili kako vam je priopceno tijekom prikupljanja podataka, ili na nacin opisan u našoj obavijesti o zaštiti privatnosti koja se odnosi na specificni program.

  Mi udovoljavamo primjenjivim zakonskim obavezama koje pružaju primjerenu zaštitu kod prijenosa osobnih podataka u zemlje izvan one u kojoj se nalazite. Primjerice, uspostavili smo i primijenili niz obvezujucih korporativnih pravila (“BCR”) koja su prepoznata od tijela za zaštitu podataka unutar Europskoga gospodarskog prostora kao ona koja pružaju primjerenu zaštitu osobnim podacima koje obradujemo na globalnoj razini. Kopija naših BCR-a je dostupna ovdje. Moguce je da cemo transferirati osobne podatke u zemlje za koje je donijeta odluka o primjerenoj zaštiti, koristiti ugovornu zaštitu kod prijenosa osobnih podataka trecim stranama, primjerice standardne ugovorne klauzule Europske komisije ili njihov ekvivalent prema primjenjivim zakonima, ili cemo se oslanjati na certificiranost trecih stranaka prema europsko-americkim ili švicarsko-americkim okvirima za zaštitu privatnosti, gdje god je to primjenjivo. Možete nas kontaktirati na nacin opisan u odjeljku “Kako nas možete kontaktirati” dolje ispod kako biste dobili kopiju sigurnosnih mjera koje koristimo kod prijenosa osobnih podataka izvan Europskoga gospodarskog prostora.

  Dodatno, Mastercard pravila privatnosti opisana u ovoj Globalnoj obavijesti o privatnosti, su uskladena s APEC Sustavom Prekogranicnih Pravila o Privatnosti. APEC CBPR sustav pruža okvir za organizacije kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka koji se prenose izmedu gospodarstava unutar APEC-a Više informacija o APEC okviru možete pronaci ovdje.

  Sažetak pregleda

  6.Nacini zaštite vaših osobnih podataka

  Primjenjujemo prikladne sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka te ih zadržavamo samo za ograniceno vrijeme.

  Sigurnost vaših osobnih podataka je važna za Mastercard. Posveceni smo zaštiti podataka koje prikupljamo. Primjenjujemo razumne administrativne, tehnicke i fizicke sigurnosne mjere koje štite od slucajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjena, pristupa, objave ili korištenja osobnih podataka koje vi pružate ili ih mi prikupljamo. Koristimo SSL šifriranje na nizu naših web stranica sa kojih transferiramo odredene osobne podatke.

  Isto tako, poduzimamo mjere brisanja vaših osobnih podataka ili ih cuvamo u obliku koji ne dozvoljava vaše identificiranje kada oni više nisu nužni za svrhu u koju ih obradujemo, osim kada smo obvezni prema zakonu cuvati ih na duže razdoblje. Kod utvrdivanja razdoblja cuvanja podataka, uzimamo u obzir razlicite kriterije kao što su vrsta proizvoda i usluga koje ste zatražili ili su vam pružene, narav i duljina naše veze sa vama, potencijalni nastavak korištenja naših proizvoda ii usluga, ucinak na usluge koje vam pružamo u slucaju brisanja odredenih podataka koje ste dali ili su vezani za vas, zakonom obvezujuce razdoblje cuvanja podataka te zastara.

  Sažetak pregleda

  7.Sadržaji i poveznice prema drugim Internetskim stranicama

  Naše web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice trecih osoba, alate društvenih mreža, widgete ili prikljucke (eng. plug-ins), koji omogucuju dijeljenje web sadržaja, ukljucujuci IP adresu, s trecim stranama i pružateljima usluga društvenih mreža. Ovi pružatelji usluga društvenih mreža mogu saznati za vaš posjet cak i ako niste prijavljeni na vaš korisnicki racun društvene mreže ili ako niste registrirani na toj društvenoj mreži. Za povezane web stranice ili sadržaje koje posjetite, a koji nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Mastercard-a, savjetujemo da proucite njihove obavijesti o privatnosti ili politike privatnosti.

  Naše web stranice mogu sadržavati poveznice prema drugim web stranicama radi vaše ugode ili informiranosti. One takoder mogu sadržavati odredene sadržaje radi kojih suradujemo sa drugim subjektima. Ti subjekti mogu saznati za vaš posjet bez obzira koristite li ove sadržaje. Ove web stranice i sadržaji, koji mogu ukljucivati geo-lokacijske alate i alate društvenih mreža, funkcioniraju samostalno u odnosu na Mastercard, te su kao takvi i jasno prepoznati. U mjeri u kojoj bilo koje povezane web stranice ili sadržaji nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Mastercard-a, savjetujemo da pregledate prakse zaštite privatnosti tih web stranica.

  Mastercard vam pruža mogucnost dijeljenja, stavljanja poveznice, ili spominjanja stvari na društvenim mrežama vezano za Mastercard proizvode i usluge. Na primjer, možete kliknuti „Svida mi se” ponuda na vašem Facebook profilu, ili „tvitati” ponudu na Twitteru. Kada posjetite web stranicu sa gumbom društvene mreže, vaša tražilica uspostavit ce izravnu vezu s pružateljem usluge te društvene mreže, te ce podaci koji se ticu vašeg posjeta, ukljucujuci IP adresu, biti preneseni pružatelju usluge društvene mreže. Ako imate korisnicki racun kod pružatelja usluge te društvene mreže, pružatelj usluge može povezati vaš posjet s vašim racunom, cak i ako niste prijavljeni.

  Isto tako, možete odabrati koristiti odredene sadržaje na našim web stranicama kojima se može pristupiti putem drugih subjekata, s kojima radi toga suradujemo, a koji inace nisu povezani sa Mastercard-om. Ovim sadržajima, ukljucujuci geo-lokacijske alate, upravljaju trece strane te su kao takvi i jasno prepoznati. Pružatelji usluga društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter, te ostale trece strane, su samostalni u odnosu na Mastercard i ne dijele nužno jednaka pravila o zaštiti privatnosti kao i Mastercard. Pregledajte njihove obavijesti o zaštiti privatnosti ako se odlucite na korištenje njihovih usluga te pregledajte postavke vašeg korisnickog racuna na društvenoj mreži ako želite onemoguciti odredene sadržaje.

  Sažetak pregleda

  8.Privatnost djece

  Mastercard proizvodi i usluge nisu usmjereni niti namijenjeni djeci mladoj od 16 godina.

  Mastercard proizvodi i usluge nisu usmjereni niti namijenjeni djeci mladoj od 16 godina. Medutim, Mastercard može prikupljati osobne podatke o djeci mladoj od 16 godina izravno od njihovih roditelja ili skrbnika, s izricitim pristankom tih osoba.

  Sažetak pregleda

  9.Ažuriranje Globalne obavijesti o privatnosti

  Ova Globalna obavijest o privatnosti ce biti povremeno ažurirana radi prilagodbe promjenama u našim praksama zaštite privatnosti.

  Ova Globalna obavijest o privatnosti ce biti povremeno ažurirana radi prilagodbe promjenama u našim praksama zaštite privatnosti. Objavit cemo vidljivu obavijest na relevantnim web stranicama kako bi vas prije stupanja na snagu obavijestili o svim znacajnim ili bitnim promjenama u našoj Globalnoj obavijesti o privatnosti te cemo navesti na vrhu obavijesti datum najnovijeg ažuriranja. Ako ažuriramo našu Globalnu obavijest o privatnosti, u odredenim okolnostima cemo možda tražiti i vaš pristanak.

  Sažetak pregleda

  10.Kako nas možete kontaktirati

  Možete nam poslati e-mail kao i našem službeniku za zaštitu podataka (Data Protection Officer) na privacyanddataprotection@mastercard.com. Ako se nalazite u nekoj od zemalja Europskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj, Mastercard Europe SA je voditelj zbirke osobnih podataka te možete podnijeti vaš zahtjev za pristup vašim osobnim podacima na Mastercard portalu “My Data Center”.

  Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi u vezi s ovom Globalnom obavijesti o privatnosti i našim praksama zaštite privatnosti, ili biste željeli ažurirati vaše preferencije vezano za privatnost, pošaljite nam e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com ili nam pišite na:

  Global Privacy Office

  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  Sjedinjene Americke Države

  Ako se nalazite u nekoj od zemalja Europskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj, Mastercard Europe SA je subjekt koji je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka. Možete podnijeti vaš zahtjev za pristup vašim osobnim podacima na Mastercard portalu “My Data Center”, ili nam pošaljite e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com, ili nam pišite na:

  Službenik za zaštitu osobnih podataka za podrucje Europskog gospodarskog prostora (Data Protection Officer)
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgija

  Ako se nalazite u Brazilu, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. je subjekt koji je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka. Možete podnijeti vaš zahtjev za pristup vašim osobnim podacima na Mastercard portalu “My Data Center”, ili nam pošaljite e-mail na: privacyanddataprotection@mastercard.com, ili nam pišite na

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brasil
  CEP 04794-000

  Za upite vezane za vašu Mastercard karticu i vašu kupovinu, trebate kontaktirati vašu financijsku instituciju ili trgovca. Više informacija o tome kako ih kontaktirati možete pronaci na njihovim web stranicama.

  Sažetak pregleda